Порядок голосування на загальних зборах учасників АТ ЗНКІФ "ПУАФ"

🚜 Шановні учасники «Першого Українського Аграрного Фонду»!

Відповідно до повідомлення Фонду про проведення дистанційних річних загальних зборів АТ ЗНКІФ “ПУАФ”, 19.04.2023 року станом на кінець операційного дня буде складено перелік учасників, які мають право на участь у цих зборах.

Таким чином, якщо Ви є власником цінних паперів Фонду на цей час, Ви маєте право голосувати на Зборах з усіх питань порядку денного.

⌛️ Дата і час завершення голосування: 25 квітня 2023 року, 18:00

Як голосувати на загальних зборах учасників?

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного проводиться із використанням бюлетенів, які Вам від 07.04.2023 року розіслали Ваші депозитарні установи.

🔹Вам необхідно заповнити бюлетень, проставити позначки за необхідні варіанти голосування у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення учасника (бюлетень може бути заповнений машинодруком).

🔹 Голосування на Зборах здійснюється шляхом подання учасниками бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства до 18:00 25.04.2023 р.

🔹Вам необхідно зв’язатися із представником Вашої депозитарної установи для з’ясування питання щодо формату подання бюлетеня (електронно або фізично).

🔹 Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором учасника (попередньо-погодженого із депозитарною установою):

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису учасника (його представника);

- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі виникнення додаткових запитань, електронна адреса для зв’язку з учасниками з приводу проведення загальних зборів акціонерів office@si.capital або за номером +380-44-232-50-40