Забезпечуйте стабільний пасивний дохід

Мета створення інвестиційного фонду – забезпечення вкладникам стабільного джерела пасивного доходу. Для досягнення зазначеної мети, інвестиції, які здійснює фонд, мають відповідати декільком вимогам:

  • Прибутковість: дохідність інвестицій має перевищувати рівень інфляції.
  • Стійкість до девальвації національної валюти: багато того, що купується та споживається в країні прямо чи опосередковано прив’язано до цін імпортованої продукції та курсу гривні (нафтопродукти, одяг, електроніка, автомобілі, газ та вугілля для українських ТЕЦ на закордонних хабах тощо), девальвація веде до стрімкого зростання цін, отже, збереження купівельної спроможності інвестованого капіталу може бути забезпечене у тому випадку, якщо дохідність інвестицій перекриватиме потенційну девальвацію гривні.
  • Ліквідність: ефективна інвестиція не лише приносить прибуток, але й забезпечує можливість порівняно легкого та швидкого виходу з неї без втрати її вартості.
  • Стратегічний характер: з огляду на те, що попит на продукцію або послуги може досить суттєво та швидко змінюватись (як зростати, так і падати), ефективна інвестиція має орієнтуватись на бізнес-сегмент, у якому  прослідковується довгострокова тенденція до зростання попиту на продукцію (послуги).

Засновники SI Capital мають більш ніж 20-ти річний досвід успішної діяльності на ринках капіталу та знайомі з функціонуванням різних галузей вітчизняної економіки. 

Ми проаналізували доступні інструменти для інвестування та галузі економіки, та впевнені, що найкраще вище зазначеним критеріям відповідають інвестиції в агробізнес

Наш висновок обґрунтовано наступними даними:

Інвестиції в агробізнес, як джерело пасивного доходу, цілком відповідають визначеним вимогам до інвестування, зокрема:

  • Прибутковість – за винятком буму ринку нерухомості 2004-2008 року щорічна дохідність агробізнесу вища за дохідність інших інструментів.
  • Стійкість до девальвації – ціни на зернові тісно корелюють з курсом основних світових валют, оскільки визначаються цінами на дану продукцію на найбільших товарних біржах світу, отже, є досить надійно захищеними від девальвації національної валюти.
  • Ліквідність – навіть з початком фінансово-економічної кризи у 2014 році інвестиційна активність (купівля-продаж) підприємств в агросекторі не згасала. Агрохолдинги й далі  нарощують обсяги земель у обробітку через придбання агропідприємств, тож інвестиція в агрокомпанію є дійсно ліквідною інвестицією.
  • Стратегічний характер – продукти харчування є базовою потребою людини. Україна вже є однією з найбільших країн виробників та експортерів зернових та технічних культур і попит на продукцію аграріїв буде лише зростати як в середньо- так і в довгостроковій перспективі.