Документи

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Перший український аграрний фонд»

Перелік осіб, які обслуговують пайовий фонд

Компанія з управління активами
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ Капітал»
https://si.capital/

Аудиторська фірма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС ЕШУРЕНС»
https://www.pwc.com/ua/uk/

Оцінювач
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА КОНСАЛТИНГ»
https://bakertilly.ua/

Депозитарна установа
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»
https://alfabank.ua/