Документи

Публічне Акціонерне Товариство «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Коннект»

Перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд

Компанія з управління активами
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІ Капітал"
https://si.capital/

Аудиторська фірма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ» https://bliscorgarant.com/
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»
https://www.garant-audit.com.ua/
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»
https://seya.com.ua/

Оцінювач
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЖІО»
https://ocenka-agio.com
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС»
https://ekspertna-ocenka.com.ua/

Зберігач активів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
https://bank.com.ua/

Торговець цінними паперами
РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКУП ЦІННИХ ПАПЕРІВ ФОНДУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ.